Mentale training topsporters en behandeling van psychische klachten

TRAIN YOUR BRAIN: trainen en versterken van vaardigheden die je nodig hebt om onder druk te kunnen presteren. zie onder kopje -Training-. Werkwijze: telefonisch contact opnemen of via het contactformulier voor het inplannen van een intakegesprek aangevuld met psychologische tests (vragenlijsten). We zullen dan samen nagaan wat je nodig hebt om vooruitgang te boeken. Je krijgt meer zelfinzicht (wat triggert je, wat denk en voel je, wat zijn je reacties, gewoontes). Er wordt een persoonlijk plan opgesteld en er worden afspraken gemaakt over de doelen van de training en het aantal sessies. Meestal zal een training tussen de 4 en 8 sessies in beslag nemen, alvorens de atleet merkt dat de prestaties zijn verbeterd. Je leert mentale vaardigheden toe te passen tijdens trainingen en vervolgens in wedstrijden, zodat je optimaal presteert en de flow weet te bereiken. De kosten van mentale training worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeringen. Echter, de huisarts vermoed dat er sprake is van een psychische stoornis, kunt u een verwijzing vragen en de behandeling (deels) vergoed krijgen door uw zorgverzekering. Hoeveel U precies hiervan vergoed krijgt dient u na te vragen bij uw zorgverzekering. (GZ-Psycholoog, wet BIG-nummer 19919639825).

Voor de tarieven voor vergoede zorg zoals landelijk vastgesteld, klik hier.

De beroepscode met kwaliteitseisen waaraan ik als GZ-psycholoog voldoe, klik hier

Ik ben niet tevreden en wil een klacht indienen
  Webdesign Erik-Simon Strijk