Training

LEREN PRESTEREN ONDER DRUK

Mentale Vaardigheden zijn van groot belang in het leveren van topprestaties. Naast een perfecte techniek, een goede conditie en tactisch inzicht is het noodzakelijk dat ook je mentale vaardigheden goed zijn ontwikkeld. Als topsporter dien je je eerst bewust te worden van mentale processen, alvorens deze onder controle te krijgen zodat je beter kunt presteren.

Mentale Training richt zich op het verbeteren en leren gebruik maken van mentale vaardigheden die nodig zijn om een topprestatie neer te zetten. Juist als de druk het grootst is, is het voor sporters vaak moeilijk om kalm en geconcentreerd te blijven. Toch kun je dit leren! Het doel van deze wetenschappelijk gebaseerde trainingsvorm is altijd je prestaties te verbeteren door het gericht aanleren van vaardigheden als:

  • Pieken: beter leren presteren tijdens wedstrijden en dan in trainingen
  • Omgaan met faalangst
  • Focussen, je aandacht te richten op belangrijke zaken(aandachtssturing)
  • Leren om niet afgeleid te raken (concentratie)
  • Omgaan met druk (spanningsregulatie)
  • Gevoelens de baas blijven(emotiemanagement)
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen
  • Motivatie ontwikkelen (doelen stellen, wedstrijdevaluatie)
  • Voorbereiden op een wedstrijd ahv visualiseren (mentale representatie)
  • Effectief communiceren (bv met je coach of ouders)
  Webdesign Erik-Simon Strijk